Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 224

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 226

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 228

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 234

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 236

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 355

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 377

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 399

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 421

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 443

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 465

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 487

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 509

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 531

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 553

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 577

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 599

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 621

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 643

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 665

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 687

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 709

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 731

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 753

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 773

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 797

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 819

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 841

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 863

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 885

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 907

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 929

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 951

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 973

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 995

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1019

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1041

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1063

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1085

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1107

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1129

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1151

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1173

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1195

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1217

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1239

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1261

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1283

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1305

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1327

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1349

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1371

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1393

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1415

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1437

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1459

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1479

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1499

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1519

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1539

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1559

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1579

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1599

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1619

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1639

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1663

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1685

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1705

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1725

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1745

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1765

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1785

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1805

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1825

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1845

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/metadata.php on line 1865

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home/shansir1/public_html/lib/mysql.php on line 0

Warning: mysql_real_escape_string() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/shansir1/public_html/lib/mysql.php on line 0

Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/shansir1/public_html/lib/mysql.php on line 0

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/shansir1/public_html/lib/mysql.php on line 0

Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/shansir1/public_html/lib/mysql.php on line 0

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home/shansir1/public_html/lib/mysql.php on line 0

Warning: mysql_real_escape_string() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/shansir1/public_html/lib/mysql.php on line 0

Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/shansir1/public_html/lib/mysql.php on line 0

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home/shansir1/public_html/lib/mysql.php on line 0

Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/shansir1/public_html/lib/mysql.php on line 0

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/shansir1/public_html/lib/mysql.php on line 0

Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/shansir1/public_html/lib/mysql.php on line 0

Warning: Division by zero in /home/shansir1/public_html/app/view/index.phtml on line 15
 تراوين بازي اينترنتي رومي ها ، توتن ها ، گول ها ،پـــــارس ها و ناتار ها
تعداد بازیکنان:
بازیکنان فعال:
بازيکنان آنلاين:

شروع بازی ساعت : روز: تاریخ:

 • سرور داراي چايف ، قهرمان ؛ شگفتي جهان و... مي باشد
 • توليد با سرعت برابر
 • سرعت حملات برابر
 • ظرفت انبار ها برابر
 • مقدار حمل سربازها برابر
 • امتياز فرهنگي اولين دهکده
 • ظرفيت مخفيگاه برابر
 • مدت زمان حمايت ساعت و 0 دقيقه
 • اگر لینک فعالسازی برایتان ارسال نشد اینجا را کلیک کنید
 • اگر در ساخت و ساز و حملات به مشکل  00:00:00؟ برخوردید؛ لطفا  اینجا  را کلیک کنید
 • تراوین بازي اينترنتي همراه با دو نژاد جديد مغول و پارس

  در زمانهای قدیم امپراطوری های زیادی بر سرزمین های جهان حکومت می کردند،بر سرزمین شرق حکومت متمدن پارسی حکمفرما بود ،در سرزمین غرب آلمانی های وحشی و خونخوار و رومی های پر ادعا و فرانسوی های فریبکار و متقلب حکمرانی می کردند. در این میان قومی شکل گرفت که از هیچ حکومتی فرمان نمی برد. سرزمین وحشی و بیرحم به نام مغول ها که بر سرزمین های شرق آسیا حکومت می کردند. شما خود را فرمانروای کدام حکومت می دانید؟ پس سریعا سرزمین خود را بسازید و رونق دهید

  • تراوین

   تراوین بازي کنيد

   assets/indx/img/1.jpg

   دهکده خود را گسترش دهيد و با دشمانان خود بجنگيد

   Orange Fish
  • شگفتي جهان

   assets/indx/img/2.jpg

   در تراوین مغول وجود دارد يعني با چيف کردن مغول مي توانيد در مرکز دهکده آن شگفتي بنا کنيد

   Sea Turtle
  • منجنيق

   assets/indx/img/3.jpg

   منجنيق در اين نسخه به طور کامل کار ميکند و گزارش از عمليات آن به طور کامل به دستتان مي رسد.

   Sea Turtle